Pomoc usługi HP Deskjet 3000 Printer series - J310

background image

HP Deskjet 3000 J310 series

background image
background image

Spis tre

ś

ci

1 W jaki sposób?

.........................................................................................................................3

2 Zapoznanie z Drukarka HP

Elementy drukarki.......................................................................................................................5
Funkcje panelu sterowania.........................................................................................................6
Wska

ź

niki stanu..........................................................................................................................7

Wska

ź

nik stanu sieci bezprzewodowej......................................................................................8

3 Druk

Drukowanie dokumentów...........................................................................................................9
Drukowanie zdj

ęć

.....................................................................................................................10

Drukowanie na kopertach.........................................................................................................11
Formularze................................................................................................................................12
Wskazówki przydatne w trakcie drukowania............................................................................12

5 Praca z kasetami drukuj

ą

cymi

Sprawdzanie szacowanego poziomu atramentu......................................................................23
Zamawianie kaset.....................................................................................................................23
Wymiana kaset.........................................................................................................................24
Korzystanie z trybu pojedynczej kasety....................................................................................26
Informacja o gwarancji na kasety drukuj

ą

ce.............................................................................27

6 Interfejsy komunikacyjne

Dodawanie Drukarka HP do sieci.............................................................................................29
Wskazówki dotycz

ą

ce konfiguracji i korzystania z drukarki sieciowej......................................31

7 Rozwi

ą

zywanie problemów

Poprawianie jako

ś

ci wydruku...................................................................................................33

Usuwanie zaci

ę

cia papieru.......................................................................................................34

Nie mo

ż

na drukowa

ć

................................................................................................................36

Praca w sieci.............................................................................................................................40
Pomoc techniczna firmy HP......................................................................................................41

8 Informacje techniczne

Uwaga.......................................................................................................................................45
Dane techniczne.......................................................................................................................45
Program ochrony

ś

rodowiska...................................................................................................47

Informacje prawne....................................................................................................................50

Indeks

............................................................................................................................................57

1